-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Strona Główna 

Serdecznie witamy na naszej stronie - Wójt Gminy

 

NAZWA GMINY:

Chmielnik
Kod GUS 1816042
   
RODZAJ: Gmina wiejska
WOJEWÓDZTWO: podkarpackie
POWIAT: rzeszowski
SIEDZIBA GMINY: Urząd Gminy Chmielnik
ADRES: 36-016 Chmielnik 50
KONTAKT: Sekretariat tel. +48 17 229-66-06
  tel./fax. +48 17 229-66-00
e-mail: sekretariat@chmielnik.pl
Informacja o Gminie www.chmielnik.pl
Wójt Gminy Chmielnik: mgr inż. Krzysztof Grad
Przewodniczący Rady Gminy: Grażyna Małgorzata Drążek
Wiceprzewodniczący RG Anna Elżbieta Szydełko
Wiceprzewodniczący RG Adam Jan Ziobro
Zastepca Wójta mgr Magdalena Wdowik-Reczek
Sekretarz Gminy: mgr Magdalena Wdowik-Reczek
Skarbnik Gminy: mgr Beata Bazan
   
Skład Rady Gminy Chmielnik: Drążek Grażyna Małgorzata
  Dubaj-Kaczor Zdzisława
  Filip Zofia Józefa
  Głodowski Józef
  Koza Kamil
  Kucaj Jan
  Kwoka Krzysztof
  Nazimek Felicjan
  Pieńczak Halina Krystyna
  Pyziak Jerzy
  Siwiec Jan
  Sroka Ewa Renata
  Szczepański Piotr
  Szydełko Anna Elżbieta
  Ziobro Adam Jan
   
   
Wykaz sołectw: Sołectwo Błędowa Tyczyńska
  Sołectwo Borówki
  Sołectwo Chmielnik
  Sołectwo Wola Rafałowska
  Sołectwo Zabratówka
   
Powierzchnia gminy: 52,9 km2
Ludność:

6 813 na dzień 31-12-2018 r.

   

 


14 listopada 2019
Zamówienie do 30 tys. EUROIK.271.9.2019 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej
Nazwa zamówienia: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 108259R Zabratówka - Krzywa - Wola Rafałowska wraz z przebudową mostu w Woli Rafałowskiej". Termin składania ofert do dnia 02-12-2019 r.
więcej »»»
05 grudnia 2019
Przetarg na sprzedaż lub dzierżawa nieruchomościPM.6840.4.2019 I przetarg na sprzedaż nieruchomości
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w dniu 22 stycznia 2020 r.
więcej »»»
11 grudnia 2019
Informacja o treści złożonych ofert631332-N-2019 Usługa cateringowa
Usługa cateringowa w zakresie dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Św. M.M.Kolbego w Chmielniku w okresie od 02.01.2020 roku do 31.07.2020 roku. Zamówienie z 2019-12-11
więcej »»»
06 grudnia 2019
Informacja o treści złożonych ofertRD.271.9.2019 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej
Ogłoszenie nr 629281-N-2019 z dnia 2019-11-28 r. Gmina Chmielnik: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy (). Zamówienie z 2019-12-06.
więcej »»»
11 grudnia 2019
Informacja o zakończeniu przetargu631332-N-2019 Usługa cateringowa
Usługa cateringowa w zakresie dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Św. M.M.Kolbego w Chmielniku w okresie od 02.01.2020 roku do 31.07.2020 roku. Zamówienie z 2019-12-11
więcej »»»
12 grudnia 2019
OgłoszeniaGP.6730.151.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia.
więcej »»»
11 grudnia 2019
OgłoszeniaX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Chmielnik
zwołana na dzień 23 grudnia 2019 r. (poniedziałek) na godz. 8.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Chmielniku
więcej »»»
02 grudnia 2019
OgłoszeniaOŚ.7031.4.2019 Decyzja wydana na wniosek Kółka Rolniczego
Decyzji w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
więcej »»»
14 listopada 2019
OgłoszeniaWniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Wniosek do pobrania w pliku DOCX lub PDF
więcej »»»
07 listopada 2019
OgłoszeniaObwieszczenie dotyczy obszaru Natura 2000
WPN.6320.1.25.2019.KCh.1 Obwieszczenie o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nad Husowem PLH180025.
więcej »»»
29 stycznia 2019
Ogłoszenia2019 Plan postepowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019
więcej »»»
28 grudnia 2018
OgłoszeniaHarmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 r.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 r. w pliku PDF.
więcej »»»
22 października 2019
PracaKONSERWATOR SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
Urząd Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50 poszukuje osoby na stanowisko: KONSERWATOR SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
więcej »»»
Liczba odwiedzin: 260941

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo