-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Strona Główna 

Serdecznie witamy na naszej stronie - Wójt Gminy

 

NAZWA GMINY:

Chmielnik
Kod GUS 1816042
   
RODZAJ: Gmina wiejska
WOJEWÓDZTWO: podkarpackie
POWIAT: rzeszowski
SIEDZIBA GMINY: Urząd Gminy Chmielnik
ADRES: 36-016 Chmielnik 50
KONTAKT: Sekretariat tel. +48 17 229-66-06
  tel./fax. +48 17 229-66-00
e-mail: sekretariat@chmielnik.pl
Informacja o Gminie www.chmielnik.pl
Wójt Gminy Chmielnik: mgr inż. Krzysztof Grad
Przewodniczący Rady Gminy: Grażyna Małgorzata Drążek
Wiceprzewodniczący RG Anna Elżbieta Szydełko
Wiceprzewodniczący RG Adam Jan Ziobro
Zastepca Wójta mgr Magdalena Wdowik-Reczek
Sekretarz Gminy: mgr Magdalena Wdowik-Reczek
Skarbnik Gminy: mgr Beata Bazan
   
Skład Rady Gminy Chmielnik: Drążek Grażyna Małgorzata
  Dubaj-Kaczor Zdzisława
  Filip Zofia Józefa
  Głodowski Józef
  Koza Kamil
  Kucaj Jan
  Kwoka Krzysztof
  Nazimek Felicjan
  Pieńczak Halina Krystyna
  Pyziak Jerzy
  Siwiec Jan
  Sroka Ewa Renata
  Szczepański Piotr
  Szydełko Anna Elżbieta
  Ziobro Adam Jan
   
   
Wykaz sołectw: Sołectwo Błędowa Tyczyńska
  Sołectwo Borówki
  Sołectwo Chmielnik
  Sołectwo Wola Rafałowska
  Sołectwo Zabratówka
   
Powierzchnia gminy: 52,9 km2
Ludność:

6 813 na dzień 31-12-2018 r.

   

 


05 grudnia 2019
Przetarg na sprzedaż lub dzierżawa nieruchomościPM.6840.4.2019 I przetarg na sprzedaż nieruchomości
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w dniu 22 stycznia 2020 r.
więcej »»»
15 stycznia 2020
OgłoszeniaGP.6733.8.2019 Budowa oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej
Obwieszczenie dla inwestycji pod nazwą „budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – budowa oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej w miejscowości Błędowa Tyczyńska” na częściach działek.
więcej »»»
14 stycznia 2020
OgłoszeniaProjekt zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego
Projekt: "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego"
więcej »»»
11 stycznia 2020
OgłoszeniaGP.6733.5.2017 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
Inwestycja pod nazwą: „budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu RZE6004A na działce o nr ewidencyjnym 1596 położonej w miejscowości Chmielnik”
więcej »»»
10 stycznia 2020
Ogłoszenia2020 Plan postepowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020
więcej »»»
10 stycznia 2020
OgłoszeniaGP.6733.1.2020 Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, zestawu hydroforowego w systemie kontenerowym wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną na części działek o nr ewiden
więcej »»»
10 stycznia 2020
OgłoszeniaZarządzenie Nr 4/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Chmielnik dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2020 rok.
więcej »»»
10 stycznia 2020
OgłoszeniaNabór kandydatów na członków komisji konkursowych
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2020 r.
więcej »»»
30 grudnia 2019
OgłoszeniaHarmonogram na 2020 rok
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2020 r.
więcej »»»
19 grudnia 2019
OgłoszeniaPM.6840.4.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Chmielnik, położonych w gminie Chmielnik, przeznaczonych do dzierżawy.
więcej »»»
14 listopada 2019
OgłoszeniaWniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Wniosek do pobrania w pliku DOCX lub PDF
więcej »»»
22 października 2019
PracaKONSERWATOR SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
Urząd Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50 poszukuje osoby na stanowisko: KONSERWATOR SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
więcej »»»
Liczba odwiedzin: 269228

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo