-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

Na podstawie > art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznych.

Dane wnioskodawcy:
Sposób i forma udostępnienia informacji:
Rodzaj nośnika:
Forma przekazania informacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133 poz 883.z pźn. zm.)

WYŚLIJ

Uwagi:
* - wypełnić gdy adres jest inny niż podany wcześniej

Urząd zastrzega prawo pobierania opłaty od informacji udostępnianych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Liczba odwiedzin: 269228

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo