-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Sekretarz Gminy (2)
Stanowisko ds. dróg, transportu, oświetlenia dróg, zamówień publicznych, inf. turystycznej (2)
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, spraw administracyjnych oraz rolnictwa i łowiectwa (4)
Stanowisko ds. gosp.przestrzennej, geodezji i kartografii, ochrony p.poż., zarządzania kryzysowego (11)
Stanowisko ds. gospodarki mieniem, prawa wodnego oraz promocji gminy i kultury (8)
Stanowisko ds. inwestycji, remontów oraz spraw komunalnych (5)
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, sportu i zdrowia (4)
Stanowisko ds. ochrony środowiska, utrzymania czystości, ochrony zabytków (10)
Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych (11)
Stanowisko ds. podatków, egzekucji administracyjnej i VAT (3)
Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja ludności (10)
Liczba odwiedzin: 269225

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo