-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, sportu i zdrowia
Grupa tematyczna : 
Działalność gospodarcza
strona
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłat za korzystanie z zezwoleń nasprzedaż napojów alkoholowych
 • Nagłówek:

  logo-chm.jpg (2.62 Kb) 

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel.  17 2296606, fax.  17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:

  Nr OR/03
  WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DOKONANIE OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

  Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

  • art.18 ust.7 pkt.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 ze zmianami),

  Sposób załatwienia sprawy

  Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

  Wymagane dokumenty

  Pisemny wniosek przedsiębiorcy w sprawie potwierdzenia dokonania opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

  Opłaty Opłata skarbowa w wysokości 17 złotych zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 z 2006 r. poz.1635 z późn. zm.) uiszczona może zostać w kasie Urzędu Gminy – pok.22 w godz. od 9.00 do 13.00 bądź na rachunek nr: BS/O Chmielnik 65 9164 1018 2002 2000 0941 0001.
  Termin załatwienia sprawy W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
  Tryb odwoławczy Nie przysługuje tryb odwoławczy
  Komórka odpowiedzialna Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, sportu i zdrowia.
  Osoba właściwa do załatwienia sprawy Adam Tereszkiewicz – inspektor
  II piętro, pok. nr 37, tel.(017) 2304049
  Inne informacje Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca i 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem.
 • Stopka:
  Opracował: Adam Tereszkiewicz – inspektor – 05.10.2009 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 07.10.2009 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 09.10.2009 r.
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 259353

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo