-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, sportu i zdrowia
Grupa tematyczna : 
Zdrowie
strona
Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
 • Nagłówek:

  logo-chm.jpg (2.62 Kb) 

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel.  17 2296606, fax.  17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:

  Nr OR/04
  PODEJMOWANIE CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH DO ORZECZENIA O ZASTOSOWANIU WOBEC OSOBY UZALEŻNIONEJ OD ALKOHOLU OBOWIĄZKU PODDANIA SIĘ LECZENIU W ZAKŁADZIE LECZNICTWA ODWYKOWEGO

  Podstawa prawna
  • art.41 ust.3, art.26 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 ze zmianami),

  Sposób załatwienia sprawy

  Prowadzone postępowanie kończy się złożeniem lub niezłożeniem wniosku o zobowiązanie osoby nadużywającej alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu. Powyższą decyzję i czynności związane z postępowaniem podejmuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50.

  Wymagane dokumenty

  Pisemny wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wskazujący osobę nadużywającą alkoholu wraz z opisem sytuacji.

  Opłaty Nie pobiera się opłat.
  Termin załatwienia sprawy W terminie niezbędnym do zbadania sprawy i uznania zasadności wniosku.
  Tryb odwoławczy O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka Sąd Rejonowy w Rzeszowie Sąd Rodzinny.
  Komórka odpowiedzialna Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, sportu i zdrowia.
  Osoba właściwa do załatwienia sprawy Adam Tereszkiewicz – inspektor
  II piętro, pok. nr 37, tel.(017) 2304049
  Inne informacje Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołuje Wójt Gminy. Zadaniem Komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Zgodnie z art.24 w/w ustawy osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój i porządek publiczny, kieruje się na badania przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
 • Stopka:
  Opracował: Adam Tereszkiewicz – inspektor – 05.10.2009 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 07.10.2009 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 09.10.2009 r.
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 260093

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo