-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. inwestycji, remontów oraz spraw komunalnych
Grupa tematyczna : 
Sprawy komunalne
strona
Zawarcie umowy na użytkowanie kanalizacji sanitarnej
 • Nagłówek:

  logo-chm.jpg (2.62 Kb) 

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel.  17 2296606, fax.  17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:

  NR IK/04
  ZAWARCIE UMOWY NA UŻYTKOWANIE KANALIZACJI SANITARNEJ

  Podstawa prawna
  • ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zborowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami)

  • Regulamin dostarczania wody i ścieków zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Chmielnik nr XIII/77/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r.

  Sposób załatwienia sprawy Zawarcie pisemnej umowy na użytkowanie kanalizacji sanitarnej
  Wymagane dokumenty
  • Wniosek zawierający następujące elementy:
   - imię, nazwisko wnioskodawcy
   - adres wnioskodawcy
   - numer działki
   - położenie działki

  • Załączniki do wniosku:
   - protokół odbioru przyłącza

  Opłaty Nie pobiera się opłat
  Termin załatwienia sprawy

  W ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku

  Tryb odwoławczy Nie przysługuje tryb odwoławczy
  Komórka odpowiedzialna Samodzielne stanowisko ds. Inwestycji, Remontów i Spraw Komunalnych
  Osoba właściwa do załatwienia sprawy Andrzej Ostrowski – inspektor
  I piętro, pokój 23, tel. 017 2296609
  Inne informacje

  Zawarcie umowy uzależnione jest od pozytywnego przeglądu i odbioru.

 • Stopka:
  Opracował: Andrzej Ostrowski – inspektor – 09.10.2009 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 12.10.2009 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 14.10.2009 r.
pobierz plik:
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 260095

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo