-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. inwestycji, remontów oraz spraw komunalnych
Grupa tematyczna : 
Sprawy komunalne
strona
Wykupienie miejsca i usługi pochówku na Cmentarzu Komunalnym.
 • Nagłówek:

  logo-chm.jpg (2.62 Kb) 

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel.  17 2296606, fax.  17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:

  NR IK/05
  WYKUPIENIE MIEJSCA I USŁUGI POCHÓWKU NA CMENTARZU KOMUNALNYM

  Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków z dnia 7 marca 2008 roku (Dz. U. Nr 48, poz. 284);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U.2001, nr 153, poz. 1783 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania (Dz. U. Nr 153 poz. 1782 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2006 roku w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu (Dz. U. Nr 203 poz. 1503);
  • Uchwała Nr VIII/58/2007 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie ustalenia opłat wysokości opłaty za miejsca grzebalne i usługi pogrzebowe wykonywane na cmentarzu komunalnym w Błędowej Tyczyńskiej.
  Sposób załatwienia sprawy Pisemne poświadczenie o uregulowaniu należności za miejsce i pochówek
  Wymagane dokumenty
  • Oryginał Karty Zgonu poświadczony w USC zgodnym z miejscem zdarzenia
  • Kopia skróconego odpisu aktu zgonu
  • Kopia dowodu wpłaty należności
  Opłaty Zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr VIII/58/2007.

  Stawki opłat za miejsce na grób:
  -ziemny pojedynczy dla zwłok osoby dorosłej lub dziecka powyżej 10 lat–100 zł
  - ziemny podwójny – 150 zł
  - ziemny dla zwłok dziecka do 10 lat – 60 zł

  Za usługi pogrzebowe /przygotowanie miejsca , pochówek, usypanie mogiły/:
  - w grobach ziemnych dla zwłok osoby dorosłej lub dziecka powyżej 10 lat – 500 zł,
  - w grobach ziemnych dla zwłok dziecka do 10 lat – 400 zł,
  - pochowanie zwłok w grobie murowanym /grobowcu/ - otwarcie, zamknięcie – 250 zł,
  - usunięcie wody z grobowca – 80 zł.

  Termin załatwienia sprawy

  Niezwłocznie

  Tryb odwoławczy Nie przysługuje tryb odwoławczy
  Komórka odpowiedzialna Samodzielne stanowisko ds. Inwestycji, Remontów i Spraw Komunalnych
  Osoba właściwa do załatwienia sprawy Andrzej Ostrowski – inspektor
  I piętro, pokój 23, tel. 017 2296609
  Inne informacje

  Istnieje możliwość dokonywania rezerwacji miejsc pochówku po uprzednim uzgodnieniu i umieszczeniu stosownej opłaty

 • Stopka:
  Opracował: Andrzej Ostrowski – inspektor – 09.10.2009 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 12.10.2009 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 14.10.2009 r.
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 259372

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo