-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. gosp.przestrzennej, geodezji i kartografii, ochrony p.poż., zarządzania kryzysowego
Grupa tematyczna : 
Nieruchomości, grunty i lokale
strona
Opiniowanie projektu podziału nieruchomości
 • Nagłówek:

  logo-chm.jpg (2.62 Kb) 

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel.  17 2296606, fax.  17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:

  NR GP/01
  OPINIOWANIE PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

  Podstawa prawna
  • art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  • art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)
  Sposób załatwienia sprawy

  Wydanie postanowienia opiniującego projekt podziału nieruchomości

  Wymagane dokumenty
  • Wniosek sporządzony samodzielnie lub wypełniony formularz dostępny w Urzędzie i na stronie internetowej, zawierający następujące elementy:
   - imię, nazwisko, adres wnioskodawcy
   - numer , położenie działki
   - określenie celu podziału
  • Załączniki do wniosku:
   - projekt podziału nieruchomości sporządzony na kopii mapy zasadniczej i ewidencyjnej w dwóch egzemplarzach
   - aktualne: wypisy z rejestru gruntów lub poświadczenia hipoteczne
   - kopia prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy
  Opłaty Nie pobiera się opłat
  Termin załatwienia sprawy W ciągu miesiąca od złożenia kompletnego wniosku
  Tryb odwoławczy

  Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia

  Komórka odpowiedzialna

  Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, geodezji i kartografii, ochrony przeciwpożarowej oraz zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

  Osoba właściwa do załatwienia sprawy Józef Nawojski, inspektor UG,
  pokój nr 34, II piętro, tel. 017 22 96 605
  Inne informacje

  ---

 • Stopka:
  Opracował: Józef Nawojski – inspektor – 05.10.2009 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 12.10.2009 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 15.10.2009 r.
pobierz plik:
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 260079

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo