-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. gosp.przestrzennej, geodezji i kartografii, ochrony p.poż., zarządzania kryzysowego
Grupa tematyczna : 
Nieruchomości, grunty i lokale
strona
Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
 • Nagłówek:

  logo-chm.jpg (2.62 Kb) 

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel.  17 2296606, fax.  17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:

  NR GP/02
  ZATWIERDZANIE PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

  Podstawa prawna
  • art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm)
  • art. 92 – 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)
  Sposób załatwienia sprawy

  Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

  Wymagane dokumenty
  • Wniosek sporządzony samodzielnie lub wypełniony formularz dostępny w Urzędzie i na stronie internetowej, zawierający następujące elementy:
   - imię, nazwisko, adres wnioskodawcy
   - numer, położenie działki
   - sposób podziału nieruchomości
   - informacja o włączeniu podziału nieruchomości do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  • Załączniki do wniosku:
   - operat podziału nieruchomości przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (sporządzony przez geodetę)
   - mapa z projektem podziału nieruchomości - 4 egz. (sporządza geodeta)
   - wypis z rejestru gruntów lub poświadczenie hipoteczne
  Opłaty Nie pobiera się opłat
  Termin załatwienia sprawy W ciągu miesiąca od złożenia kompletnego wniosku
  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

  Komórka odpowiedzialna

  Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, geodezji i kartografii, ochrony przeciwpożarowej oraz zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

  Osoba właściwa do załatwienia sprawy Józef Nawojski, inspektor UG,
  pokój nr 34, II piętro, tel. 017 22 96 605
  Inne informacje Urząd przeprowadza czynności administracyjne (nieodpłatnie).
  Czynności techniczne związane z podziałem są dokonywane przez geodetów (odpłatnie).
 • Stopka:
  Opracował: Józef Nawojski – inspektor – 05.10.2009 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 12.10.2009 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 15.10.2009 r.
pobierz plik:
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 259298

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo