-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. gosp.przestrzennej, geodezji i kartografii, ochrony p.poż., zarządzania kryzysowego
Grupa tematyczna : 
Nieruchomości, grunty i lokale
strona
Wszczęcie postępowania o rozgraniczeniu nieruchomości
 • Nagłówek:

  logo-chm.jpg (2.62 Kb) 

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel.  17 2296606, fax.  17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:

  NR GP/03
  WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O ROZGRANICZENIU NIERUCHOMOŚCI

  Podstawa prawna
  • art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  • art. 29, 30, 32 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45 z 1999. poz. 453)
  Sposób załatwienia sprawy

  Wydanie postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego oraz upoważnieniu geodety do przeprowadzenia czynności rozgraniczeniowych

  Wymagane dokumenty
  • Wniosek, sporządzony samodzielnie, o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego oraz upoważnieniu geodety do przeprowadzenia czynności rozgraniczeniowych zawierający następujące elementy:
   - imię, nazwisko, adres wnioskodawcy
   - numery, położenie rozgraniczanych działek
  • Załączniki do wniosku:
   - wypisy z rejestru gruntów lub poświadczenia hipoteczne dla rozgraniczanych działek
   - kopia mapy ewidencyjnej dla rozgraniczanych nieruchomości
   - oświadczenie geodety o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych
  Opłaty Nie pobiera się opłat
  Termin załatwienia sprawy

  Jeden miesiąc od złożenia kompletnego wniosku

  Tryb odwoławczy

  Nie przysługuje

  Komórka odpowiedzialna

  Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, geodezji i kartografii, ochrony przeciwpożarowej oraz zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

  Osoba właściwa do załatwienia sprawy Józef Nawojski, inspektor UG,
  pokój nr 34, II piętro, tel. 017 22 96 605
  Inne informacje

  Urząd przeprowadza czynności administracyjne nieodpłatnie
  Czynności techniczne są dokonywane odpłatnie przez geodetów uprawnionych

 • Stopka:
  Opracował: Józef Nawojski – inspektor – 05.10.2009 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 12.10.2009 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 15.10.2009 r.
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 259298

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo