-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. gosp.przestrzennej, geodezji i kartografii, ochrony p.poż., zarządzania kryzysowego
Grupa tematyczna : 
Nieruchomości, grunty i lokale
strona
Wniosek o ocenę dokumentacji z rozgraniczenia nieruchomości
 • Nagłówek:

  logo-chm.jpg (2.62 Kb) 

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel.  17 2296606, fax.  17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:

  NR GP/04
  Wniosek o ocenę dokumentacji z rozgraniczenia nieruchomości

  Podstawa prawna
  • art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027)

  Sposób załatwienia sprawy

  Sporządzenie protokołu oceny dokumentacji z rozgraniczenia nieruchomości

  Wymagane dokumenty
  • Wniosek sporządzony samodzielnie przez geodetę przeprowadzającego czynności rozgraniczeniowe o dokonanie oceny dokumentacji z rozgraniczenia nieruchomości zawierający następujące elementy:
   - imię, nazwisko, adres wnioskodawcy
   - numery, położenie rozgraniczanych działek
   - wskazanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego i upoważnieniu do przeprowadzenia czynności geodezyjnych z rozgraniczenia
  • Załączniki do wniosku:
   - operat pomiarowy z dokonanych czynności rozgraniczeniowych
  Opłaty Nie pobiera się opłat
  Termin załatwienia sprawy

  Jeden miesiąc od złożenia kompletnego wniosku

  Tryb odwoławczy

  Nie przysługuje

  Komórka odpowiedzialna

  Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, geodezji i kartografii, ochrony przeciwpożarowej oraz zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

  Osoba właściwa do załatwienia sprawy Józef Nawojski, inspektor UG,
  pokój nr 34, II piętro, tel. 017 22 96 605
  Inne informacje Urząd zleca dokonanie oceny dokumentacji z rozgraniczenia uprawnionemu geodecie
 • Stopka:
  Opracował: Józef Nawojski – inspektor – 05.10.2009 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 12.10.2009 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 15.10.2009 r.
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 259305

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo