-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. gosp.przestrzennej, geodezji i kartografii, ochrony p.poż., zarządzania kryzysowego
Grupa tematyczna : 
Nieruchomości, grunty i lokale
strona
Rozgraniczenie nieruchomości
 • Nagłówek:

  logo-chm.jpg (2.62 Kb) 

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel.  17 2296606, fax.  17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:

  NR GP/05
  ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

  Podstawa prawna
  • art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm)
  • art. 31 ust. 4, art. 34 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45 z 1999. poz. 453)
  Sposób załatwienia sprawy

  Wydanie decyzji:
  - o rozgraniczeniu nieruchomości
  - o umorzeniu postępowania (ugoda zawarta przed geodetą)
  - o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy z urzędu do rozpatrzenia sądowi (nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu)

  Wymagane dokumenty
  • Wniosek, sporządzony samodzielnie, o wydanie decyzji o rozgraniczeniu zawierający następujące elementy:
   - imię, nazwisko, adres wnioskodawcy
   - numery, położenie rozgraniczanych działek
  • Załączniki do wniosku:
   - wypisy z rejestru gruntów lub poświadczenia hipoteczne dla rozgraniczanych działek
   - kopia mapy ewidencyjnej dla rozgraniczanych nieruchomości
   - operat pomiarowy z rozgraniczenia nieruchomości włączony do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

  Opłaty Nie pobiera się opłat
  Termin załatwienia sprawy

  W ciągu dwóch miesięcy od złożenia kompletnego wniosku

  Tryb odwoławczy

  Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, przekazania sprawy sądowi (Sąd Rejonowy w Rzeszowie).

  Komórka odpowiedzialna

  Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, geodezji i kartografii, ochrony przeciwpożarowej oraz zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

  Osoba właściwa do załatwienia sprawy Józef Nawojski, inspektor UG,
  pokój nr 34, II piętro, tel. 017 22 96 605
  Inne informacje
 • Stopka:
  Opracował: Józef Nawojski – inspektor – 05.10.2009 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 12.10.2009 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 15.10.2009 r.
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 259305

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo