-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. gosp.przestrzennej, geodezji i kartografii, ochrony p.poż., zarządzania kryzysowego
Grupa tematyczna : 
Nieruchomości, grunty i lokale
strona
Nadawanie numerów porządkowych nieruchomości /budynków/
 • Nagłówek:

  logo-chm.jpg (2.62 Kb) 

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel.  17 2296606, fax.  17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:

  NR GP/07
  Nadawanie numerów porządkowych nieruchomości /budynków/

  Podstawa prawna
  • art. 217 § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  • art. 47 a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r., nr 240, poz. 2027 z poźn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości / Dz. U. Nr 243, poz. 2432 /
  • ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. Nr 225 poz. 1635).

  Sposób załatwienia sprawy

  Wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości

  Wymagane dokumenty
  • Wniosek, sporządzony samodzielnie, o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości zawierający następujące elementy:
   - imię, nazwisko, adres wnioskodawcy
   - numery, położenie nieruchomości wnioskowanej do nadania numeru porządkowego
  • Załączniki do wniosku:
   - aktualne: wypis z rejestru gruntów, poświadczenie hipoteczne lub potwierdzenie odbioru zakończenia budowy wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
  Opłaty 17 zł
  Termin załatwienia sprawy

  7 dni

  Tryb odwoławczy

  Nie przysługuje

  Komórka odpowiedzialna

  Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, geodezji i kartografii, ochrony przeciwpożarowej oraz zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

  Osoba właściwa do załatwienia sprawy Józef Nawojski, inspektor UG,
  pokój nr 34, II piętro, tel. 017 22 96 605
  Inne informacje Opłaty można uiścić w kasie Urzędu Gminy w godz. 900 – 13 00 lub na konto:
  Bank Spółdzielczy w Tyczynie o/Chmielnik nr 65 9164 1018 2002 2000 0941 0001
 • Stopka:
  Opracował: Józef Nawojski – inspektor – 05.10.2009 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 12.10.2009 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 15.10.2009 r.
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 259311

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo