-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. gosp.przestrzennej, geodezji i kartografii, ochrony p.poż., zarządzania kryzysowego
Grupa tematyczna : 
Architektura i urbanistyka
strona
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
 • Nagłówek:

  logo-chm.jpg (2.62 Kb) 

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel.  17 2296606, fax.  17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:

  NR GP/09
  Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

  Podstawa prawna
  • art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm)
  • art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)
  • ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. Nr 225 poz. 1635).
  Sposób załatwienia sprawy

  - Wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

  Wymagane dokumenty
  • Wniosek, sporządzony samodzielnie lub na formularzu dostępnym w Urzędzie lub urzędowej stronie internetowej o wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy zawierający następujące elementy:
   - imię, nazwisko, adres wnioskodawcy
   - wskazanie decyzji o warunkach zabudowy wnioskowanej do przeniesienia
   - zgodę inwestora, na rzecz którego wydano decyzję o warunkach zabudowy, na jej przeniesienie
   - oświadczenie wnioskodawcy o przyjęciu warunków określonych w decyzji o warunkach zabudowy wnioskowanej do przeniesienia
  • załączniki:
   - kopia decyzji o warunkach zabudowy wnioskowanej do przeniesienia
  Opłaty 56 zł
  Termin załatwienia sprawy

  30 dni

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji .

  Komórka odpowiedzialna

  Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, geodezji i kartografii, ochrony przeciwpożarowej oraz zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

  Osoba właściwa do załatwienia sprawy Józef Nawojski, inspektor UG,
  pokój nr 34, II piętro, tel. 017 22 96 605
  Inne informacje Opłaty można uiścić w kasie Urzędu Gminy w godz. 900 – 13 00 lub na konto:
  Bank Spółdzielczy w Tyczynie o/Chmielnik nr 65 9164 1018 2002 2000 0941 0001
 • Stopka:
  Opracował: Józef Nawojski – inspektor – 05.10.2009 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 12.10.2009 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 15.10.2009 r.
pobierz plik:
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 259320

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo