-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. dróg, transportu, oświetlenia dróg, zamówień publicznych, inf. turystycznej
Grupa tematyczna : 
Transport i komunikacja
strona
Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych na obszarze obejmującymzasięgiem gminę
 • Nagłówek:

  logo-chm.jpg (2.62 Kb) 

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel.  17 2296606, fax.  17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:

  NR RD/01
  ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH SPECJALNYCH NA OBSZARZE OBEJMUJĄCYM ZASIĘGIEM GMINĘ

  Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 ze zmianami)

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 159, poz. 1664)

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1612)

  Sposób załatwienia sprawy

  Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych na obszarze obejmującym zasięgiem gminę

  Wymagane dokumenty
  • Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych na obszarze obejmującym zasięgiem gminę, do którego należy dołączyć:
   - informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do przewozu
   - proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długości linii komunikacyjnej podana w kilometrach codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
   - schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
   - potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, dokonanego z ich właścicielami lub zarządcami

  Opłaty Od pojazdu, w zależności od okresu ważności zezwolenia:
  • do 1 roku – 50,00 zł
  • do 2 lat – 75,00 zł
  • do 3 lat – 100,00 zł
  • do 4 lat – 125,00 zł
  • do 5 lat – 150,00 zł
  Termin załatwienia sprawy

  Do 30 dni od złożenia wniosku

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Chmielnik w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia

  Komórka odpowiedzialna

  Samodzielne stanowisko pracy ds. utrzymania dróg

  Osoba właściwa do załatwienia sprawy Marek Czarnota – podinspektor
  I piętro, pok. nr 23, tel. 017 229 66 09
  Inne informacje

  Na obszarze działania obejmującym również gminy sąsiadujące – wymagane jest zawarcie porozumienia wszystkich gmin mieszczących się na terenie tego obszaru

 • Stopka:
  Opracował: Marek Czarnota – podinspektor  – 12.10.2009 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 14.10.2009 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 16.10.2009 r.
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 259333

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo