-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. gospodarki mieniem, prawa wodnego oraz promocji gminy i kultury
Grupa tematyczna : 
Nieruchomości, grunty i lokale
strona
Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • Nagłówek:

  logo-chm.jpg (2.62 Kb) 

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel.  17 2296606, fax.  17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:

  NR PM/03
  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ DLA POPRAWIENIA WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ

  Podstawa prawna
  • art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
  • art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt. 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)
  • Uchwała Rady Gminy Chmielnik XV/108/2008 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Gminy Chmielnik
  Sposób załatwienia sprawy Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego
  Wymaganedokumenty
  • Wniosek o sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, sporządzony samodzielnie, zawierający następujące elementy:
   - imię i nazwisko, adres wnioskodawcy
   - numer, powierzchnie, położenie nieruchomości
  • Załączniki:
   - mapa zasadnicza z naniesioną lokalizacją gruntu wnioskowanego o nabycie
  Opłaty Nie pobiera się opłat od wniosku
  Wnioskodawca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (koszty wyceny ) oraz koszty aktu notarialnego i wpisów w księgi wieczyste
  Termin załatwienia sprawy

  Załatwienie sprawy następuje ciągu trzech miesięcy, w szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony

  Tryb odwoławczy

  Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilno-prawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli

  Komórka odpowiedzialna

  Stanowisko ds. gospodarki mieniem, prawa wodnego oraz promocji gminy i kultury

  Osoba właściwa do załatwienia sprawy Agnieszka Czarnota, podinspektor UG,
  pokój nr 34, II piętro, tel. 017 22 96 605
  Inne informacje

  Cenę sprzedaży nieruchomości ustala się na podstawie wartości nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

 • Stopka:
  Opracował: Agnieszka Czarnota – podinspektor UG – 05.10.2009 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 12.10.2009 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 15.10.2009 r.
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 259372

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo