-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. gospodarki mieniem, prawa wodnego oraz promocji gminy i kultury
Grupa tematyczna : 
Nieruchomości, grunty i lokale
strona
Wydzierżawienie nieruchomości/ najem lokali
 • Nagłówek:

  logo-chm.jpg (2.62 Kb) 

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel.  17 2296606, fax.  17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:

  NR PM/04
  WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI/WYNAJEM LOKALU

  Podstawa prawna
  • art. 18 ust 2 pkt. 9 lit a. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
  • art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)
  • Uchwała Rady Gminy Chmielnik XV/108/2008 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Gminy Chmielnik
  Sposób załatwienia sprawy Zawarcie umowy dzierżawy/ najmu
  Wymagane dokumenty
  • Wniosek o dzierżawę nieruchomości/ najem lokalu sporządzony samodzielnie, zawierający następujące elementy:
   - imię i nazwisko, adres wnioskodawcy
   - numer, powierzchnia, położenie nieruchomości/ położenie lokalu
   - cel dzierżawy / najmu
   - proponowany okres dzierżawy / najmu
  • Załączniki:
   Mapa zasadnicza z zaznaczonym terenem dzierżawy
  Opłaty Nie pobiera się opłat od wniosku
  Termin załatwienia sprawy

  1 – 3 miesięcy w zależności od okresu dzierżawy/najmu

  Tryb odwoławczy

  Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilno-prawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli

  Osoba właściwa do załatwienia sprawy Agnieszka Czarnota, podinspektor UG,
  pokój nr 34, II piętro, tel. 017 22 96 605
  Komórka odpowiedzialna Stanowisko ds. gospodarki mieniem, prawa wodnego oraz promocji gminy i kultury
  Inne informacje Złożenie wniosku skutkuje rozpoczęciem poniższej procedury:
  • w przypadku dzierżawy, najmu na okres:
  do 3 miesięcy do 3 lat powyżej 3 lat
  - sporządzenie umowy - sporządzenie wykazu nieruchomości do najmu, dzierżawy i podanie go do publicznej wiadomości na okres 21 dni;
  - sporządzenie umowy
  - sporządzenie wykazu nieruchomości do najmu, dzierżawy i podanie go do publicznej wiadomości na okres 21 dni;
  - podanie ogłoszenia o przetargu do publicznej wiadomości (na okres 30 dni;
  - przeprowadzenie przetargu przez komisję powołaną zarządzeniem Wójta;
  - sporządzenie umowy dzierżawy / najmu
 • Stopka:
  Opracował: Agnieszka Czarnota – podinspektor UG – 05.10.2009 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 12.10.2009 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 15.10.2009 r.
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 260079

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo