-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. gospodarki mieniem, prawa wodnego oraz promocji gminy i kultury
Grupa tematyczna : 
Nieruchomości, grunty i lokale
strona
Oddanie nieruchomości w użyczenie
 • Nagłówek:

  logo-chm.jpg (2.62 Kb) 

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel.  17 2296606, fax.  17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:

  NR PM/05
  ODDANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYCZENIE

  Podstawa prawna
  • art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).
  • art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)
  • Uchwała Rady Gminy Chmielnik XV/108/2008 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Gminy Chmielnik
  Sposób załatwienia sprawy

  Zawarcie umowy użyczenia

  Wymagane dokumenty
  • Wniosek o oddanie nieruchomości w użyczenie sporządzony samodzielnie, zawierający następujące elementy:
   - imię i nazwisko, adres wnioskodawcy
   - numer, powierzchnia, położenie nieruchomości
  • Załączniki:
   - mapa zasadnicza z zaznaczonym terenem
  Opłaty

  Nie pobiera się opłat

  Termin załatwienia sprawy

  1 miesiąc

  Tryb odwoławczy Nie przysługuje
  Komórka odpowiedzialna

  Stanowisko ds. gospodarki mieniem, prawa wodnego oraz promocji gminy i kultury

  Osoba właściwa do załatwienia sprawy Agnieszka Czarnota, podinspektor UG,
  pokój nr 34, II piętro, tel. 017 22 96 605
  Inne informacje Umowa użyczenia jest odbierana osobiście przez wnioskodawcę w dniu podpisania
  Zawarcie umowy na okres dłuższy niż 3 lata wymaga zgody Rady Gminy Chmielnik
 • Stopka:
  Opracował: Agnieszka Czarnota – podinspektor UG – 05.10.2009 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 12.10.2009 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 15.10.2009 r.
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 259298

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo