-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. gospodarki mieniem, prawa wodnego oraz promocji gminy i kultury
Grupa tematyczna : 
Nieruchomości, grunty i lokale
strona
Przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości / najmu lokalu
 • Nagłówek:

  logo-chm.jpg (2.62 Kb) 

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel.  17 2296606, fax.  17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:

  NR PM/06
  PRZEDŁUŻENIE UMOWY DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI / NAJMU LOKALU

  Podstawa prawna
  • art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).
  • art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)
  • Uchwała Rady Gminy Chmielnik XV/108/2008 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Gminy Chmielnik
  Sposób załatwienia sprawy

  Przedłużenie umowy dzierżawy / najmu w formie aneksu

  Wymagane dokumenty
  • Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy / najmu lokalu sporządzony samodzielnie, zawierający następujące elementy:
   - imię i nazwisko, adres wnioskodawcy
   - numer, powierzchnia, położenie nieruchomości/ położenie lokalu
   - proponowany kolejny okres dzierżawy / najmu

  Opłaty

  Nie pobiera się opłat

  Termin załatwienia sprawy

  Załatwienie sprawy następuje w ciągu miesiąca

  Tryb odwoławczy

  Nie przysługuje tryb odwoławczy

  Komórka odpowiedzialna

  Stanowisko ds. gospodarki mieniem, prawa wodnego oraz promocji gminy i kultury

  Osoba właściwa do załatwienia sprawy Agnieszka Czarnota, podinspektor UG,
  pokój nr 34, II piętro, tel. 017 22 96 605
  Inne informacje Przedłużenie umowy na kolejny okres wymaga zgody Rady Gminy Chmielnik
  Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy złożony powinien zostać nie później niż miesiąc przed upływem ważności umowy.
  Aneks do umowy jest odbierany osobiście przez wnioskodawcę w dniu jego podpisania.
 • Stopka:
  Opracował: Agnieszka Czarnota – podinspektor UG – 05.10.2009 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 12.10.2009 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 15.10.2009 r.
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 260079

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo