-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. gospodarki mieniem, prawa wodnego oraz promocji gminy i kultury
Grupa tematyczna : 
Nieruchomości, grunty i lokale
strona
Ugody w sprawie zmian stanu wody na gruncie
 • Nagłówek:

  logo-chm.jpg (2.62 Kb) 

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel.  17 2296606, fax.  17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:

  NR PM/08
  UGODY W SPRAWIE ZMIAN STANU WODY NA GRUNCIE

  Podstawa prawna
  • art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm)
  • art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)
  Sposób załatwienia sprawy

  Decyzja zatwierdzająca ugodę właścicieli gruntów ustalającą zmianę stanu wody na gruncie

  Wymagane dokumenty
  • Wniosek o zatwierdzenie pisemnej ugody w sprawie zmiany stanu wody na gruntach
  • Załączniki:
   - ugoda w formie pisemnej
   - wypisy z rejestru gruntów i kopia mapy zasadniczej dla terenu, na którym ustalono zmiany stanu wody
  Opłaty

  Nie pobiera się opłat

  Termin załatwienia sprawy W ciągu 30 dni
  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Chmielnik w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

  Komórka odpowiedzialna

  Stanowisko ds. gospodarki mieniem, prawa wodnego oraz promocji gminy i kultury

  Osoba właściwa do załatwienia sprawy Agnieszka Czarnota, podinspektor UG,
  pokój nr 34, II piętro, tel. 017 22 96 605
  Inne informacje

  ---

 • Stopka:
  Opracował: Agnieszka Czarnota – podinspektor UG – 05.10.2009 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 12.10.2009 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 15.10.2009 r.
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 260079

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo