-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Sekretarz Gminy
Grupa tematyczna : 
Sprawy obywatelskie
strona
Testament alograficzny - sporządzenie protokołu z oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy
 • Nagłówek:

  logo-chm.jpg (2.62 Kb) 

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel.  17 2296606, fax.  17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:

  NR SG/02
  TESTAMENT ALOGRAFICZNY - SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU Z OŚWIADCZENIA OSTATNIEJ WOLI SPADKODAWCY

  Podstawa prawna
  • art. 951 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
  • Część I pkt. 5 zał. do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
  Sposób załatwienia sprawy Sporządzenie protokołu z ostatnią wolą spadkodawcy w obecności dwóch świadków
  Wymagane dokumenty

  - dowód tożsamości (ze zdjęciem) spadkodawcy
  - dowód tożsamości (ze zdjęciem) dwóch świadków, których udział zapewnia spadkodawca

  Opłaty

  22 zł. płatne w kasie Urzędu Gminy w godz. 900 - 1300 lub na konto Urzędu w BS w Tyczynie O/ Chmielnik Nr 65 9164 1018 2002 2000 0941 0001

  Termin załatwienia sprawy Nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zamiaru sporządzenia testamentu w czasie wcześniej uzgodnionym
  Tryb odwoławczy Nie przysługuje tryb odwoławczy
  Komórka odpowiedzialna sekretarz gminy lub kierownik USC
  Osoba właściwa do załatwienia sprawy Magdalena Wdowik-Reczek – sekretarz gminy, pokój 31, II p., tel. 017 2296606 w. 41
  Tadeusz Ostrowski – kierownik USC, pokój 14, I p., tel. 017 2206601
  Inne informacje

  Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu:

  1) kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych,
  2) niewidomy, głuchy lub niemy,
  3) kto nie może czytać i pisać,
  5) kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament,
  6) skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.

  Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu osoba dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być również świadkami: małżonek tej osoby, jaj krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

 • Stopka:
  Opracował: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy - 20.10.2009 r.
  Sprawdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 26.10.2009 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 26.10.2009 r.
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 259335

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo