-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, spraw administracyjnych oraz rolnictwa i łowiectwa
Grupa tematyczna : 
Rolnictwo i łowiectwo
strona
Wydanie zaświadczenia o pracy wgospodarstwierolnym do pracowniczego stażu pracy
 • Nagłówek:

  logo-chm.jpg (2.62 Kb) 

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel.  17 2296606, fax.  17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:

  NR DA/08
  WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM DO PRACOWNICZEGO STAŻU PRACY

  Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r. Nr 54, poz. 310)

  Sposób załatwienia sprawy Wydanie postanowienia
  Wymagane dokumenty
  • Zaświadczenie o zameldowaniu (do uzyskania w pok. nr 14 Urzędu Gminy Chmielnik)
  • Zeznanie dwóch świadków zamieszkałych w miejscowości położenia gospodarstwa (świadkowie przy składaniu zeznań powinni posiadać§3 dokument tożsamości oraz legitymację rencisty lub emeryta w przypadku gdy pobierają takie świadczenia)
  • Dokument stwierdzający przejęcie gospodarstwa rolnego np. akt notarialny, akt własności ziemi lub postanowienie sądowe (dokument do wglądu)
  Opłaty

  Nie podlega opłacie skarbowej

  Termin załatwienia sprawy

  Niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku nie później jednak niż w ciągu 7 dni

  Tryb odwoławczy

  Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Chmielnik w terminie 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia, bądź odmowy jego wydania

  Komórka odpowiedzialna

  Stanowisko ds. działalności gospodarczej, spraw administracyjnych oraz rolnictwa i łowiectwa

  Osoba właściwa do załatwienia sprawy

  Zofia Budak– inspektor
  II piętro, pok. nr 40, tel. 2296606 wew. 52

  Inne informacje

  Zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym są wydawane osobie, która:
  - prowadziła gospodarstwo rolne osobiście, lub wraz ze współmałżonkiem,
  pracowała w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów, a następnie przejęła to gospodarstwo.

 • Stopka:
  Opracował: Zofia Budak – Inspektor – 06.10.2009 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 12.10.2009 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 15.10.2009 r.
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 259298

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo