-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, spraw administracyjnych oraz rolnictwa i łowiectwa
Grupa tematyczna : 
Rolnictwo i łowiectwo
strona
Poświadczenie oświadczenia dotyczącego osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • Nagłówek:

  logo-chm.jpg (2.62 Kb) 

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel.  17 2296606, fax.  17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:

  NR DA/09
  POŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO OSOBISTEGO PROWADZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO

  Podstawa prawna
  • art.7 ust.1, ST. 2 pkt. 2,ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 64, poz. 592)

  Sposób załatwienia sprawy Wydanie poświadczenia potwierdzenia osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego
  Wymagane dokumenty
  • poświadczenie złożonego oświadczenia o osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego

  Opłaty Opłata skarbowa:
  za wydanie poświadczenia – 17,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225,poz.1635 z późn. zm.) uiszczona w kasie Urzędu Gminy Chmielnik , I piętro, pok. nr 22, w godz. od 9,00 do 13,00 lub na nr rachunku 65 9164 1018 2002 2000 0941 0001 BS O/Chmielnik )
  Termin załatwienia sprawy

  Niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku nie później jednak niż w ciągu 7 dni

  Tryb odwoławczy

  Nie przysługuje tryb odwoławczy

  Komórka odpowiedzialna

  Stanowisko ds. działalności gospodarczej, spraw administracyjnych oraz rolnictwa i łowiectwa

  Osoba właściwa do załatwienia sprawy

  Zofia Budak– inspektor
  II piętro, pok. nr 40, tel. 2296606 wew. 52

  Inne informacje

  Poświadczenia wydawane są osobie, która prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne nie mniejsze niż 1 ha użytków rolnych, i nie większa niż 300 ha.
  Użytki rolne - należy rozumieć grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami.

 • Stopka:

  Opracował: Zofia Budak – Inspektor – 06.10.2009 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 12.10.2009 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 15.10.2009 r.

 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 259298

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo