-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych
Grupa tematyczna : 
Podatki i opłaty lokalne
strona
Zaświadczenia w sprawach podatkowych
 • Nagłówek:  

  logo-chm.jpg (2.62 Kb) 

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel.  17 2296606, fax.  17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:  

  KP 06/10
  Zaświadczenia w sprawach podatkowych

  Podstawa prawna
  • Art. 306 a i Art.306 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

  Sposób załatwienia sprawy
  • Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że wnioskodawca jest lub nie jest podatnikiem podatku rolnego na terenie Gminy Chmielnik .

  Wymagane dokumenty
  • Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia z określeniem jego zakresu oraz ze wskazaniem celu i miejsca jego przedłożenia. Każdy wniosek powinien zawierać dokładny adres zameldowania (siedziby) podatnika oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). W przypadku przebywania pod adresem innym niż wskazany w podaniu, należy podać adres korespondencji.

  Opłaty
  • Zwolnione z opłaty skarbowej.
  Termin załatwienia sprawy
  • Nie później niż w ciągu 7 dni. W większości przypadków zaświadczenia wydawane są bezpośrednio po złożeniu wniosku.

  Tryb odwoławczy
  • Na postanowienie w sprawie odmowy wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Chmielnik. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Winno ono zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

  Komórka odpowiedzialna
  • Samodzielne stanowisko pracy ds. wymiaru podatku i opłat

  Osoba właściwa do załatwienia sprawy

  Barbara Kędzior-Olesiejuk – Podinspektor
  I piętro, pok. nr 21, tel. (017) 2304055

  Inne informacje
  • Brak uwag.

 • Stopka:  
  Opracował: Barbara Kędzior-Olesiejuk – Podinspektor – 06.10.2009 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 12.10.2009 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 15.10.2009 r.
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 260089

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo