-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych
Grupa tematyczna : 
Podatki i opłaty lokalne
strona
Umorzenie w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę w podatku od nieruchomości i rolnym – osoby fizyczne
 • Nagłówek:  

  logo-chm.jpg (2.62 Kb) 

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel.  17 2296606, fax.  17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:  

  KP 10/10
  Umorzenie w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę w podatku od nieruchomości i rolnym – osoby fizyczne

  Podstawa prawna
  • art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
  Sposób załatwienia sprawy
  • Wydanie decyzji

  Wymagane dokumenty
  • Wniosek podatnika z uzasadnieniem trudnej sytuacji finansowej lub ważnego interesu społecznego wraz z załącznikami;

  • Dokumenty (kserokopie zwykłe) potwierdzające wysokość dochodu podatnika oraz osób z nim zamieszkujących;

  • Dokumenty (kserokopie zwykłe) potwierdzające bieżące wydatki na prowadzenie gospodarstwa domowego;

  • Dokumenty potwierdzające inne wydatki (np.; leczenie, zakup leków itp.);

  Opłaty
  • Nie podlega opłacie skarbowej.
  Termin załatwienia sprawy
  • Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wszczęcia postępowania w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy.

  Tryb odwoławczy
  • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Chmielnik. Zażalenie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Winno ono zawierać zarzuty przeciw decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

  Komórka odpowiedzialna
  • Samodzielne stanowisko pracy ds. wymiaru podatku i opłat

  Osoba właściwa do załatwienia sprawy

  Barbara Kędzior-Olesiejuk – Podinspektor
  I piętro, pok. nr 21, tel. (017) 2304055

  Inne informacje

  Dodatkowo spisanie przez pracownika UG protokołu o stanie majątkowym.

 • Stopka:  
  Opracował: Barbara Kędzior-Olesiejuk – Podinspektor – 06.10.2009 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 12.10.2009 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 15.10.2009 r.
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 260092

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo