-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja ludności
Grupa tematyczna : 
Sprawy obywatelskie
strona
SC-03 WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO
 • Nagłówek:

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50

  Godziny pracy urzędu:
  od poniedziałku do piątku od 07:15 do 15:15

 • Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 388)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 220, poz. 1306 z późn. zm.).
 • Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby wymeldowującej się, również dla dziecka).

  2. Do wglądu dowód osobisty lub paszport.

 • Opłaty:

  Nie pobiera się

 • Termin i sposób załatwiania:

  Niezwłocznie

  Zarejestrowanie wymeldowania w rejestrze PESEL oraz Rejestrze Mieszkańców.

 • Miejsce złożenia dokumentu:

  Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50, pok. 14

 • Tryb odwoławczy:

  Nie przysługuje

 • Inne informacje:

  Obywatel polski może dokonać wymeldowania z miejsca pobytu stałego:

  1. W formie pisemnej na formularzu w ogranie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu lub dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu,
  2. Wymeldowania dokonuje się osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązek wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni,
  3. Organ dokonując wymeldowania z pobytu stałego nie wydaje z urzędu zaświadczenia wymeldowania z pobytu stałego.

  Załączniki do sprawy:
  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.pdf

 • Stopka:

  Opracowała:
  Kierownik USC
  Agata Bolanowska

  Sprawdziła:
  Sekretarz Gminy
  Magdalena Wdowik-Reczek

  Zatwierdził:
  Wójt Gminy Chmielnik
  Krzysztof Grad

  Ważne od 01.03.2015 r.

pobierz plik:
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 260094

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo