-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja ludności
Grupa tematyczna : 
Sprawy obywatelskie
strona
SC-04 ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY
 • Nagłówek:

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50

  Godziny pracy urzędu:
  od poniedziałku do piątku od 07:15 do 15:15

 • Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 388).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 220, poz. 1306 z późn. zm.).

 • Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek "Zgłoszenie pobytu czasowego " (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka).
  2. Do wglądu:
  • dowód osobisty lub paszport
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał) np.:
   - wypis z księgi wieczystej,
   - umowa cywilno-prawna,
   - orzeczenie sądu,
   - inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
 • Opłaty:

  Nie pobiera się

 • Termin i sposób załatwiania:

  Niezwłocznie

  Zarejestrowanie zameldowania na pobyt czasowy w rejestrze PESEL oraz Rejestrze Mieszkańców.
  Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.

 • Miejsce złożenia dokumentu:

  Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50, pok. 14

 • Tryb odwoławczy:

  Nie przysługuje

 • Inne informacje:
  1. Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "Zgłoszenie pobytu czasowego" potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez osobę dysponującą tytułem prawnym do lokalu.

  2. Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności osoby dysponującej tytułem prawnym do lokalu, która musi okazać dokument stwierdzający tożsamość.

  3. Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia), wydane przez organ nadzoru budowlanego.

  4. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczna opiekę w miejscu wspólnego pobytu.

  5. W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać pełnomocnik.

  Załączniki do sprawy:
  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.pdf

 • Stopka:

  Opracowała:
  Kierownik USC
  Agata Bolanowska

  Sprawdziła:
  Sekretarz Gminy
  Magdalena Wdowik-Reczek

  Zatwierdził:
  Wójt Gminy Chmielnik
  Krzysztof Grad

  Ważne od 01.03.2015 r.

pobierz plik:
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 259370

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo