-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja ludności
Grupa tematyczna : 
Sprawy obywatelskie
strona
SC-06 ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ/POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ trwającego dłużej niż 6 miesięcy
 • Nagłówek:

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50

  Godziny pracy urzędu:
  od poniedziałku do piątku od 07:15 do 15:15

 • Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 388).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 220, poz. 1306 z późn. zm.).
 • Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek "Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej" / "Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej".
  2. Do wglądu: dowód osobisty lub paszport.
 • Opłaty:

  Nie pobiera się

 • Termin i sposób załatwiania:

  Niezwłocznie

  Zarejestrowanie zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej w rejestrze PESEL oraz Rejestrze Mieszkańców lub powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Miejsce złożenia dokumentu:

  Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50, pok. 14

 • Tryb odwoławczy:

  Nie przysługuje

 • Inne informacje:
  1. Obywatel polski może dokonać zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej lub powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej w formie pisemnej w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego lub powrotu z wyjazdu.
  2. Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polski lub powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika.

  Załączniki do sprawy:
  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.pdf

 • Stopka:

  Opracowała:
  Kierownik USC
  Agata Bolanowska

  Sprawdziła:
  Sekretarz Gminy
  Magdalena Wdowik-Reczek

  Zatwierdził:
  Wójt Gminy Chmielnik
  Krzysztof Grad

  Ważne od 01.03.2015 r.

pobierz plik:
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 259297

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo