-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja ludności
Grupa tematyczna : 
Sprawy obywatelskie
strona
SC-09 ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY
 • Nagłówek:

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50

  Godziny pracy urzędu:
  od poniedziałku do piątku od 07:15 do 15:15

 • Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 388).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 220, poz. 1306 z późn. zm.).
 • Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek "Zgłoszenie pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka).

  2. Do wglądu:
  • Ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo
  • Karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały,
  • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • Zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo Zezwolenie na pobyt stały,
  • Decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał) np.:
   - wypis z księgi wieczystej,
   - umowa cywilno-prawna ,
   - decyzja administracyjna,
   - orzeczenie sądu,
   - inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
 • Opłaty:

  Nie pobiera się

 • Termin i sposób załatwiania:

  Niezwłocznie

  Zarejestrowanie zameldowania w Rejestrze Zamieszkania Cudzoziemców i wydaje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

 • Tryb odwoławczy:

  Nie przysługuje

 • Inne informacje:
  1. Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "Zgłoszenie pobytu stałego" potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez najemcę lub właściciela lokalu.
  2. Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy lub właściciela, którzy muszą okazać dokument stwierdzający tożsamość.
  3. Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego, wydane przez organ nadzoru budowlanego.

  Załączniki do sprawy:
  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.pdf

 • Stopka:

  Opracowała:
  Kierownik USC
  Agata Bolanowska

  Sprawdziła:
  Sekretarz Gminy
  Magdalena Wdowik-Reczek

  Zatwierdził:
  Wójt Gminy Chmielnik
  Krzysztof Grad

  Ważne od 01.03.2015 r.

pobierz plik:
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 260079

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo