-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. ochrony środowiska, utrzymania czystości, ochrony zabytków
Grupa tematyczna : 
Ochrona środowiska
strona
OS-03 INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I SPOSOBACH ICH WYKORZYSTANIA
 • Nagłówek:

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50

  Godziny pracy urzędu:
  od poniedziałku do piątku od 07:15 do 15:15

 • Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8 poz. 31).
 • Wymagane dokumenty:

  Informacja o miejscu występowania azbestu i jego ilości oraz ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
  (druki dostępne na stanowisku pracy bądź na stronie internetowej urzędu www.bip.chmielnik.pl)

 • Opłaty:

  Nie podlega opłacie skarbowej

 • Termin i sposób załatwiania:

  Niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia

 • Miejsce złożenia dokumentu:

  Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50, pok. 32

 • Tryb odwoławczy:

  Nie przysługuje tryb odwoławczy

 • Inne informacje: Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
 • Stopka:

  Opracowała:
  Inspektor
  Lidia Urbaś

  Sprawdziła:
  Sekretarz Gminy
  Magdalena Wdowik-Reczek

  Zatwierdził:
  Wójt Gminy Chmielnik
  Krzysztof Grad

  Ważne od 1.12.2016 r.

  pobierz plik:

  • informacja o wyrobach zawierających azbest
  • ocena stanu i możliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chmielnik
pobierz pliki:
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 259338

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo