-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, sportu i zdrowia
Grupa tematyczna : 
Działalność gospodarcza
strona
Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
 • Nagłówek:

  logo-chm.jpg (2.62 Kb) 

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel.  17 2296606, fax.  17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:

  Nr OR/02
  WYDANIE ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

  Podstawa prawna
  • art. 181 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami)

  Sposób załatwienia sprawy

  Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

  Wymagane dokumenty

  Pisemny wniosek złożony przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej.

  Opłaty Za wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są opłaty wnoszone na rachunek Gminy nr: BS/O Chmielnikk 65 9164 1018 2002 20000 941 0001, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.
  Termin załatwienia sprawy W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Chmielnik w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

  Komórka odpowiedzialna

  Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, sportu i zdrowia.

  Osoba właściwa do załatwienia sprawy Adam Tereszkiewicz – inspektor
  II piętro, pok. nr 37, tel.(017) 2304049
  Inne informacje Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni.
 • Stopka:
  Opracował: Adam Tereszkiewicz – inspektor – 05.10.2009 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 07.10.2009 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 09.10.2009 r.
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 259298

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo