-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA  

data publikacji: 09-07-2009 | 14:51
data ostatniej modyfikacji: 25-11-2016 | 07:34

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Gminy Chmielnik

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) oraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227 poz. 1664) Urząd Gminy Chmielnik uruchomił elektroniczną skrzynkę podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP <<www.epuap.gov.pl>>. Po założeniu konta i zalogowaniu się na platformie ePUAP należy przejść do zakładki Katalog Usług i wyszukać URZĄD GMINY W CHMIELNIKU  (s996rvp8do).

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
URZĄD GMINY W CHMIELNIKU  (adres skrytki  /s996rvp8do/SkrytkaESP).

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Chmielnik:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu Gminy Chmielnik (tj. od poniedziałku do piątku 7:15 - 15:15)  do Sekretariatu, pok. nr 32 na następujących nośnikach danych:  
 • Dyskietka 1,44 MB
 • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
 • Płyta CD-RW lub DVD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:  
 • ODT, DOC, RTF
 • ODS, XLS
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 • PDF
 • ZIP  
 1. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 2. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Liczba odwiedzin: 269231

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo