-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Przetargi 

URZĄD 
RD.271.6.2019 Informacja o treści złożonych ofert
04 listopada 2019, 12:07

Chmielnik, 04.11.2019 r.

RD.271.6.2019

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych nr 108266R Zabratówka Wieś - Błędowa Tyczyńska km 0+000 - 2+841 i nr 108267R Zabratówka - Markówki - Grzegorzówka km 0+284 - 1+185”.

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuję, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 2 200 188,62 zł brutto.

W terminie do dnia 04.11.2019 r. złożono następujące oferty:

Złożone oferty:

Numer

oferty

Firma i adres wykonawcy

Cena brutto

w złotych

Okres rękojmi za wady

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

STARBAG Sp. z o. o.

ul. Parzniewska 10,

05-800 Pruszków

1 657 496,52

7

Termin zakończenia prac:

do 31 lipca 2020 r.

Termin wykonania umowy: do 14 sierpnia 2020 r.

30 dni

2

Bieżące Utrzymanie Dróg

Mariusz Ślimak

Ruszelczyce 107a,

37-755 Krzywcza

1 727 095,77

7

Termin zakończenia prac:

do 31 lipca 2020 r.

Termin wykonania umowy: do 14 sierpnia 2020 r.

30 dni

3

Miejskie Przedsiębiorstwo

Dróg i Mostów Sp. z o. o.

ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów

1 591 169,36

7

Termin zakończenia prac:

do 31 lipca 2020 r.

Termin wykonania umowy: do 14 sierpnia 2020 r.

30 dni

4

Przedsiębiorstwo

Drogowo-Mostowe

Spółka Akcyjna

ul. Drogowców 1,

39-200 Dębica

1 762 738,46

7

Termin zakończenia prac:

do 31 lipca 2020 r.

Termin wykonania umowy: do 14 sierpnia 2020 r.

30 dni

5

LUKATRANS

Łukasz Potoczny

36-245 Nozdrzec 47

1 854 371,59

7

Termin zakończenia prac:

do 31 lipca 2020 r.

Termin wykonania umowy: do 14 sierpnia 2020 r.

30 dni

6

DROGBUD GOLCOWA PRO

Sp. z o. o.

36-231 Golcowa 89

2 287 737,02

7

Termin zakończenia prac:

do 31 lipca 2020 r.

Termin wykonania umowy: do 14 sierpnia 2020 r.

30 dni

7

Firma Handlowo-Usługowa

„Ligęzka” Grzegorz Ligęzka

39-223 Strzegocice 110D

2 346 574,81

7

Termin zakończenia prac:

do 31 lipca 2020 r.

Termin wykonania umowy: do 14 sierpnia 2020 r.

30 dni

8

Przedsiębiorstwo

„MOLTER” Sp. z o. o.

Rudna Mała 47b,

36-060 Głogów Małopolski

1 694 857,26

7

Termin zakończenia prac:

do 31 lipca 2020 r.

Termin wykonania umowy: do 14 sierpnia 2020 r.

30 dni

9

Konsorcjum Firm:

Lider:

PBI Infrastruktura S. A.

ul. Kolejowa 10E,

23-200 Kraśnik

Partner:

PBI WMB Sp. z o. o.

ul. Błonie 8,

27-600 Sandomierz

1 759 741,34

7

Termin zakończenia prac:

do 31 lipca 2020 r.

Termin wykonania umowy: do 14 sierpnia 2020 r.

30 dni

10

MATBUD Sikora Sylwia

ul. Grunwaldzka 40,

36-040 Boguchwała

2 613 869,32

7

Termin zakończenia prac:

do 31 lipca 2020 r.

Termin wykonania umowy: do 14 sierpnia 2020 r.

30 dni

11

Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy

„JAR” s.c. Jan Synoś,

Ryszard Rząsa,

Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn

2 304 170,08

7

Termin zakończenia prac:

do 31 lipca 2020 r.

Termin wykonania umowy: do 14 sierpnia 2020 r.

30 dni

 

Wójt
/Krzysztof Grad/

____________________________________
Kierownik Zamawiającego

Załączniki:
3084_191104_informacja_otwarcie_ofert.pdf - Informacja w pliku PDF z dnia 04-11-2019 r.
««« powrót
Liczba odwiedzin: 257374

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo