-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Przetargi 

URZĄD 
RD.271.8.2019 Informacja o treści złożonych ofert
05 listopada 2019, 12:45

Chmielnik, 05.11.2019 r.

RD.271.8.2019

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych na terenie Gminy Chmielnik w sezonie zimowym 2019/2020”.

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuję, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: Część I – 147 960,00 zł, Część II – 11 880,00 zł, Część III – 136 080,00 zł.

1. Część I – Wykonywanie usług samochodem ciężarowym w miejscowości Chmielnik

W terminie do dnia 05.11.2019 r. złożono następujące oferty:

Złożone oferty

Numer

oferty

Firma i adres wykonawcy

Cena brutto

w złotych

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

2

Firma Handlowo – Produkcyjno – Usługowa „FAZA” Grzegorz Synoś, 36-030 Błażowa, ul. Witosa 32

154 980,00

30.04.2019

30 dni

2. Część II – Wykonywanie usług koparko – ładowarką.

W terminie do dnia 05.11.2019 r. złożono następujące oferty:

Złożone oferty

Numer

oferty

Firma i adres wykonawcy

Cena brutto

w złotych

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – usługowo –Handlowe „SĘPBUD” Grzegorz Bieniasz, 37-127 Krzemienica 333

20 910,00

30.04.2019

30 dni

3. Cześć III – Wykonywanie usług samochodem ciężarowym w miejscowościach: Błędowa Tyczyńska, Borówki, Wola Rafałowska i Zabratówka

W terminie do dnia 05.11.2019 r. złożono następujące oferty:

Złożone oferty

Numer

oferty

Firma i adres wykonawcy

Cena brutto

w złotych

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

2

Firma Handlowo – Produkcyjno – Usługowa „FAZA” Grzegorz Synoś, 36-030 Błażowa, ul. Witosa 32

154 980,00

30.04.2019

30 dni

 

 

Wójt
/Krzysztof Grad/

_________________________
Kierownik Zamawiającego

Załączniki:
3086_191105_informacja_otwarcie_ofert.pdf - Informacja w pliku PDF z dnia 05-11-2019 r.
««« powrót
Liczba odwiedzin: 257374

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo