-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Budżet 

URZĄD 
data publikacji: 19-04-2007 | 14:09
data ostatniej modyfikacji: 17-12-2019 | 12:52
wytworzył: Beata Bazan - Skarbnik Gminy
wprowadził: Adam Antosz
UCHWAŁA Nr 3/107/2019 RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2020 r.

UCHWAŁA Nr 3/107/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z projektu budżetu gminy Chmielnik na 2020 r.   więcej »»»

UCHWAŁA Nr 3/25/2019 RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020

UCHWAŁA Nr 3/25/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Chmielnik na 2020   więcej »»»

UCHWAŁA Nr 3/31/2019 RIO w sprawie: projektu uchwały w sprawie WPF gminy Chmielnik na lata 2020 -20

UCHWAŁA Nr 3/31/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Chmielnik na lata 2020 -2029   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 97/2019 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z projektem WPF

ZARZĄDZENIE NR 97/2019 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2020-2029   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 93/2019 w sprawie wykonaniu budżetu za III kwartał 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 93/2019 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 25 października 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chmielnik za III kwartał 2019 roku   więcej »»»

UCHWAŁA Nr 3/30/2019 RIO w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

UCHWAŁA Nr 3/30/2019 z dnia 3 października 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: informacji Wójta Gminy w Chmielniku o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.    więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 67/2019 w sprawie podania do wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za II kwartał 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 67/2019 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chmielnik za II kwartał 2019 roku    więcej »»»

UCHWAŁA Nr 3/40/2019 w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r.

UCHWAŁA Nr 3/40/2019 z dnia 7-06-2019 r. Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej RG Chmielnik o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r.   więcej »»»

UCHWAŁA RIO Nr 3/23/2019 w sprawie: wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

UCHWAŁA Nr 3/23/2019 z dnia 9 maja 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chmielnik sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok    więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 37/2019 w sprawie podania do wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za I kwartał 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/2019 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chmielnik za I kwartał 2019 roku.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 21/2019 w sprawie podania do wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2019 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chmielnik za IV kwartał 2018 roku.   więcej »»»

UCHWAŁA Nr 3/32/2018 RIO w sprawie projektu WPF

UCHWAŁA Nr 3/32/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Chmielnik na lata 2019 - 2028   więcej »»»

UCHWAŁA Nr 3/30/2018 RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej

UCHWAŁA Nr 3/30/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Chmielnik na 2019 r.   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 91/2018 w sprawie podania do wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał

ZARZĄDZENIE NR 91/2018 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 29 października 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chmielnik za III kwartał 2017 roku   więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 59/2018 w sprawie podania do wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za II kwartał

ZARZĄDZENIE NR 59/2018 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chmielnik za II kwartał 2017 roku   więcej »»»

UCHWAŁA Nr 3/44/2018 w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r.

UCHWAŁA Nr 3/44/2018 z dnia 11 maja 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chmielnik sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok    więcej »»»

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 w sprawie podania do wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za I kwartał

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chmielnik za I kwartał 2018 roku   więcej »»»

UCHWAŁA Nr 3/43/2018 w sprawie planowanej kwoty długu

UCHWAŁA Nr 3/43/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Chmielnik określonej w wieloletniej prognozie finansowej gminy Chmielnik na lata 2018-22   więcej »»»

UCHWAŁA Nr 3/42/2018 w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu

UCHWAŁA Nr 3/42/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z uchwały budżetowej gminy Chmielnik na 2018 r.   więcej »»»

UCHWAŁA Nr 3/48/2018 RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

UCHWAŁA Nr 3/48/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Chmielnik na 2018 rok   więcej »»»

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »»»  
Liczba odwiedzin: 268868

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo