-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Zamówienia do 30 tys. EURO 

URZĄD 
SW.271.2.2019 Świadczenie usług pocztowych
23 grudnia 2019, 13:45

Załącznik Nr 5

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Protokół wyboru oferty
zamówienia o wartości przekraczającej  10 000 euro  do  30 000 euro

1.  W celu udzielenia zamówienia przeprowadzono rozeznanie cenowe.

2.   W dniu 16 grudnia 2019 roku zamieszczono zaproszenie do składania ofert na stronie internetowej zamawiającego.

3.  W terminie do dnia 20 grudnia 2017 roku do godziny 12 00 nie wpłynęła żadna oferta. Poczta Polska złożyła ofertę cenową po upływie terminu.

 Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena netto za 1 szt.

Cena brutto za 1 szt.

Uwagi

1.

Poczta Polska S.A. Pion Sprzedaży

Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Rejon Sprzedaży Rzeszów

ul. Asnyka 9

35-959 Rzeszów

List ekonomiczny – 3,30

List polecony – 5,90

Potwierdzenie odbioru – 2,60

 List ekonomiczny – 3,30

List polecony – 5,90

Potwierdzenie odbioru – 2,60

 

4.      Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Jedyna oferta.

 

Chmielnik, dnia 23 grudzień 2019 r.

 

 

 …………………………………
(podpis pracownika merytorycznego)

 

Zatwierdzam/nie zatwierdzam

Data i podpis osoby upoważnionej

Zażaczniki:5829_191223_protokol.pdf - Protokół w pliku PDF z dnia 23-12-2019 r.
««« powrót
Liczba odwiedzin: 269221

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo