-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Petycje złożone w 2016 roku 

REJESTRY / Petycje 
data publikacji: 20-04-2016 | 11:55
data ostatniej modyfikacji: 24-02-2017 | 17:03
data wytworzenia dokumentu: 29-04-2016
wytworzył: mgr Magdalena Wdowik-Reczek - Sekretarz Gminy
wprowadził: Adam Antosz
Nr petycji Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję (imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego petycja jest składana) Przedmiot petycji Skan petycji Przewidywany termin załatwienia Podmiot rozpatrujący petycję/komórka załatwiająca petycję Sposób załatwienia petycji
1 25.03.2016 Nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych. Dotyczy przystąpienia Gminy do konkursu Skan petycji 30.04.2016 Wójt Gminy Wysłano odpowiedź; e-mail w dniu 20.04.2016 Odp_petycji_nr_1.pdf
2 11.04.2016 Nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych. Dotyczy procesu wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające wsparcie Skan petycji 28.04.2016. Wójt Gminy Wysłano odpowiedź; e-mail w dniu 25.04.2016 Odp_petycji_nr_2.pdf
3 18.04.2016 Nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych. Dotyczy utworzenia „biblioteczki samorządowca” Skan petycji 28.04.2016. Wójt Gminy

Wysłano odpowiedź; e-mail w dniu 22.04.2016 Odp_petycji_nr_3.pdf

4 22.04.2016 Nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych. Dotyczy: poprawności zapisów w SIWZ związanych z „efektywnościa energetyczną” Skan petycji 04.05.2016 Wójt Gminy Wysłano odpowiedź; e-mail w dniu 04.05.2016 Odp_petycji_nr_4.pdf
5 22.07.2016 Szulc-Efekt sp. z o.o Archiwizacja wniosku o petycję wraz z załącznikami dot. „efektywności energetycznej” Skan petycji 05.08.2016 r. Wójt Gminy Chmielnik Wysłano odpowiedź e-mail w dniu 26.07.2016 r. Odp_petycji_nr_5.pdf
6 30-09-2016 r. Szulc-Efekt sp. z o.o Dotyczy konkursu „Wzorowa Łazienka” Skan petycji 30-12-2016 r. Wójt Gminy Chmielnik Wysłano odpowiedź; e-mail w dniu 09-11-2016 r. Odp_petycji_nr_6.pdf
7

13-10-2016 r.
17-10-2016 r.

Szulc-Efekt sp. z o.o Dotyczy danych publikowanych na BIP

Skan petycji 1

Skan petycji 2

13-01-2017 r. Wójt Gminy Chmielnik Wysłano odpowiedź; e-mail w dniu 09-11-2016 r. Odp_petycji_nr_7.pdf
8 28-10-2016 r. Nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy o petycjach, na udostępnienie danych. Dotyczy umieszczenia na stronie internetowej JST informacji w formie aktywnego banera i linku Skan petycji 28-01-2017 r. Wójt Gminy Chmielnik Wysłano odpowiedź; e-mail w dniu 24-02-2017 r. Odp_petycji_nr_8.pdf
9 31-10-2016 r. Szulc-Efekt sp. z o.o Dotyczy utworzenia zakładki "Czyste powietrze" Skan petycji 31-01-2017 r. Wójt Gminy Chmielnik Wysłano odpowiedź; e-mail w dniu 19-01-2017 r. Odp_petycji_nr_9.pdf
Liczba odwiedzin: 259268

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo