-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Petycje złożone w 2019 roku 

REJESTRY / Petycje 
data publikacji: 10-06-2019 | 11:51
data ostatniej modyfikacji: 28-08-2019 | 11:25
wytworzył: mgr Magdalena Wdowik-Reczek
wprowadził: Adam Antosz
Nr petycji
 
Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję (imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego petycja jest składana) Przedmiot petycji Skan petycji Przewidywany termin załatwienia Podmiot rozpatrujący petycję/komórka załatwiająca petycję Sposób załatwienia petycji
1 29-05-2019 r. Szulc-Efekt Sp. z o. o. Dotyczy zamówień związanych z usługami telekomunikacyjnymi. Skan petycji 29-06-2019 Wójt Gminy Chmielnik Wysłano odpowiedź w dniu 10-06-2019 r. Odp_petycji_nr_1.pdf
2 26-08-2019 r. Konrad Cezary Łakomy radca prawny  LB-1570 Dotyczy wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. Skan petycji do 26-11-2019 r. Rada Gminy Chmielnik Wysłano odpowiedź
..................................
               
Liczba odwiedzin: 259298

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo