-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Zag. przestrzenne 

PRAWO LOKALNE 
data publikacji: 22-06-2004 | 22:52
data ostatniej modyfikacji: 22-06-2004 | 22:52

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego od Nr1/01 do 35/01 na obszarze Gminy Chmielnik.

 

 

Uchwalone uchwałą Nr XI/70/2003
Rady Gminy Chmielnik
z dnia 29 października 2003 roku.

 

Ustalenia planów

(stanowią treść uchwały)

 

Niniejsze ustalenia łącznie z rysunkami planów oraz prognozą oddziaływania na środowisko były wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku w okresie od 22 lipca 2003 r. do 22 sierpnia 2003 r.

 

Plan w pliku pdf <<XI_70_2003_z1.pdf (267.74 Kb)>>

Liczba odwiedzin: 261265

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo