-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Konkursy 

MOJA SPRAWA 
data publikacji: 22-10-2019 | 08:23
data ostatniej modyfikacji: 22-10-2019 | 11:29
wytworzył: M.Wdowik-Reczek
wprowadził: Adam Antosz
KONSERWATOR SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Urząd Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50 poszukuje osoby na stanowisko:
KONSERWATOR SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych na istniejących sieciach wod.-kan.,
 • wymiana uszkodzonej armatury wod.-kan. zgodnie z poleceniem przełożonego,
 • usuwanie awarii powstałych na sieciach i urządzeniach wod.-kan.,
 • montaż i wymiana wodomierzy, kontrola zasuw, skrzynek hydrantowych,
 • udział w odbiorach nowych sieci, rozruchu nowych urządzeń czy obiektów,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzonymi pracami (protokoły, notatki),
 • dokonywanie odczytów wodomierzy,
 • obsługa narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywanej pracy, kontrola stanu technicznego obsługiwanych urządzeń,
 • praca na obiektach oczyszczalni ścieków,
 • ogólne prace remontowo porządkowe.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe zawodowe lub techniczne,
 • umiejętność instalowania urządzeń wod.- kan.,
 • prawo jazdy kat. B i T,
 • sumienność, dokładność, rzetelność oraz zaangażowanie,
 • dyspozycyjność, gotowość do pracy w godz. nadliczbowych (przy usuwaniu awarii wod-kan),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie prac na sieciach wod-kan,
 • mile widziane uprawnienia elektryczne.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w stabilnej firmie (jednostka samorządu terytorialnego),
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia,
 • wynagrodzenie 2600 zł brutto + wysługa lat uzależniona od stażu pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka).

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: sekretariat@chmielnik.pl lub pocztą na adres: 36-016 Chmielnik 50 z dopiskiem w tytule wiadomości lub na kopercie: „Konserwator sieci wod-kan.”. Do dokumentów należy załączyć „Oświadczenie - zgodę na przetwarzanie danych osobowych”– do pobrania poniżej. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Wójt Gminy Chmielnik z siedzibą w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50,
 • dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: e-mail: rodo@chmielnik.pl
 • dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • będą przechowywane nie dłużej niż 3 m-ce od zakończenia procesu rekrutacji,
 • obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (jt. Dz. U. z 2018, poz. 1260) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz innych przepisów szczególnych.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

 

W ó j t
Krzysztof Grad

Do pobrania:

««« powrót
Liczba odwiedzin: 269239

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo