-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

MOJA SPRAWA 
data publikacji: 29-09-2010 | 12:09
data ostatniej modyfikacji: 10-10-2019 | 11:18
wytworzył: Zofia Budak
wprowadził: Adam Antosz
Konsultacje społeczne zakończone nad projektem uchwały

Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego i wolontariatu na 2020 rok   więcej »»»

Sprawozdanie z realizacji pożytku publicznego za rok 2017

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami prowadzącymi działalność Pożytku Publicznego za rok 2017   więcej »»»

Konsultacje Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje dotyczące projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok"   więcej »»»

DA.524.6.2019 Sprawozdanie z realizacji rocznego programu

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.   więcej »»»

Zarządzenie Nr 14 /2019 sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 14 /2019 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 11 lutego 2019 roku sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2019 roku ()   więcej »»»

Zarządzenie Nr 9 /2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 9 /2019 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2019 rok.   więcej »»»

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHMIELNIK z dnia 28 stycznia 2019 roku.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2019 r.   więcej »»»

Konsultacje społeczne zakończone

Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok   więcej »»»

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy Gminy na 2019 rok

Konsultacje dotyczące projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok". Termin od 20.08.2018 r. do 03.09.2018 r.   więcej »»»

Zarządzenie nr 58/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu

Zarządzenie nr 58/2018 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 23 lipca 2018 rok w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie (…)   więcej »»»

OGŁOSZENIE WÓJTA o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHMIELNIK z dnia 02 lipca 2018 roku o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej. Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się w terminie od 03 do 12 lipca 2018 r   więcej »»»

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2018 zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   więcej »»»

Konsultacje społeczne zakończone na rok 2018

Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami na rok 2018   więcej »»»

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Konsultacje dotyczące projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" Termin konsultacji: od 04.09.2017 r. do 22.09.2017 r.   więcej »»»

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Konsultacje dotyczące projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok". Uwagi i opinie można przesłać w terminie do 30-08-2017 r.   więcej »»»

DA.524.4.2017 Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za rok 2016   więcej »»»

Zakończony nabór kandydatów do komisji konkursowych

Ogłoszenie z dnia 23 stycznia 2017 roku. Zakończony nabór kandydatów do komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.   więcej »»»

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych na 2017 roku.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2017 roku. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać do dnia 20 stycznia 2017 r.    więcej »»»

Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały

Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rok   więcej »»»

Roczny Program współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje dotyczące projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok"   więcej »»»

1 | 2 | 3  »»»  
Liczba odwiedzin: 261270

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo