-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Analiza stanu gospodarki odpadami 

MOJA SPRAWA / OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI / Gospodarka odpadami komunalnymi 
data publikacji: 19-07-2016 | 09:38
data ostatniej modyfikacji: 29-07-2019 | 09:18
wytworzył: Lidia Urbaś

Na podstawie art. 9tb ust. 1-3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) Wójt Gminy Chmielnik sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o sprawozdania złożone przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządza się w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy:

Liczba odwiedzin: 260938

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo