-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Sprawy budowlane 

MOJA SPRAWA 
data publikacji: 17-08-2005 | 23:57
data ostatniej modyfikacji: 28-09-2007 | 07:45
wytworzył: Piotr Jasiński
wprowadził: Adam Antosz
Budowa kanalizacji sanitarnej - przez 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym i zasilaniem energetyczny (...)"    więcej »»»

INFORMACJA W SPRAWIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE CHMIELNIK

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego w gminie Chmielnik utracił swoją moc zgodnie z art. 87 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717). (...)   więcej »»»

Wójt Gminy Chmielnik podaje do publicznej wiadomości (...)

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Chmielnik podaje do publicznej wiadomości, że zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych informacje o wniosku na wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (...)    więcej »»»

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Wójt Gminy Chmielnik na wniosek wszczyna postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego (...)   więcej »»»

Liczba odwiedzin: 261269

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo