-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ewidencja ludności 

MOJA SPRAWA 
data publikacji: 12-07-2019 | 14:40
data ostatniej modyfikacji: 12-07-2019 | 14:40
wytworzył: Agata Bolanowska
wprowadził: Adam Antosz
Udostępnienie danych osobowych

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL   więcej »»»

Meldowanie cudzoziemców i członków rodzin cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE, państwa EFTA lub Szwajcarii przebywający na terenie RP oraz członek ich rodziny obowiązany jest zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego do 30 dni, pozostały do 4 dni.   więcej »»»

Zameldowanie i wymeldowanie

Zameldowanie /wymeldowanie osoby na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące oraz zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP, a także powrotu z wyjazdu poza granicę RP.   więcej »»»

Liczba odwiedzin: 261265

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo