-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Planowanie przestrzenne 

MOJA SPRAWA 
data publikacji: 30-03-2007 | 12:33
data ostatniej modyfikacji: 21-11-2019 | 10:58
wytworzył: Piotr Jasiński
wprowadził: Adam Antosz
GP.6733.7.2019 Obwieszczenie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Obwieszczenie dotyczy inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą - "przebudowa istniejącej napowietrznej sieci energetycznej średniego napięcia na kablową” na częściach działek o nr ewidencyjnych ()"   więcej »»»

GP.6730.90.2019 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 18 października 2019 r. decyzji znak: GP.6730.90.2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na częściach działek położonych w miejscowości Zabratówka.   więcej »»»

GP.6733.7.2019 Zawiadomienie o ponownym wystąpieniu o uzgodnienie warunków

Zawiadomienie o ponownym wystąpieniu o uzgodnienie warunków decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "przebudowa istniejącej napowietrznej sieci energetycznej średniego napięcia na kablową" na częściach działek o nr ()   więcej »»»

GP.6733.7.2019 Obwieszczenie o wydania decyzji

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „przebudowa istniejącej napowietrznej sieci energetycznej średniego napięcia na kablową” na częściach działek o nr ewidencyjnych.   więcej »»»

GP.6733.7.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie dotyczy lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "przebudowa istniejącej napowietrznej sieci energetycznej średniego napięcia na kablową" na częściach działek    więcej »»»

GP.6730.90.2019 Zawiadomienie o wystąpieniu do organów uzgadniających

Zawiadamiam o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na częściach działek o nr ewidencyjnych ()   więcej »»»

GP.6730.90.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Chmielnik zawiadamia, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na części działek ().   więcej »»»

GP.6733.4.2019 Obwieszczenie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Obwieszczenie dotyczy wydaniu w dniu 16.07.2019 r. decyzji znak: GP.6733.7.2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą - "rozbudowa wodociągu gminnego Chmielnik-Donatka".   więcej »»»

GP.6733.4.2019 Obwieszczenie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "rozbudowa wodociągu gminnego Chmielnik-Donatka" na częściach działek o nr ewidencyjnych ()   więcej »»»

GP.6733.3.2019 Obwieszczenie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Obwieszczenie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "rozbudowa wodociągu gminnego w Chmielniku - Zaganianka" na częściach działek o nr ewidencyjnych ()   więcej »»»

GP.6733.3.2019 Obwieszczenie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „rozbudowa wodociągu gminnego w Chmielniku-Zaganianka” na częściach działek o nr ewidencyjnych    więcej »»»

GP.6730.10.2019 Obwieszczenie o warunkach zabudowy

Obwieszczenie o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, studni kopanej, zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe na części działki o nr ewidencyjnym 2735/25 położonej w miejscowości Chmielnik ()   więcej »»»

GP.6730.129.2018 Obwieszczenie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Obwieszczenie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego na działce o nr ewidencyjnym 57/13 położonej w miejscowości Chmielnik.   więcej »»»

GP.6730.145.2018 Obwieszczenie o warunkach zabudowy

Obwieszczenie o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na częściach działek o nr ewidencyjnych 2498, 2771, 2770, 2500/4, 2500/5, 2617 położonych w miejscowości Chmielnik.   więcej »»»

GP.6730.10.2019 Zawiadomienie o wystąpieniu do organów uzgadniających

Zawiadomienie o wystąpieniu do organów uzgadniających dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, studni kopanej, zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe na części działki o nr ewidencyjnym 2735/25 położonej w miejscowości ()   więcej »»»

GP.6730.137.2018 Obwieszczenie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Obwieszczenie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na częściach działek o nr ewidencyjnych 776, 743/1, 411/1, 411/2, 411/3 położonych w miejscowości Chmielnik (…)   więcej »»»

GP.6730.129.2018 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

Obwieszczenie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego na działce o nr ewidencyjnym 57/13 położonej w miejscowości Chmielnik na rzecz ()   więcej »»»

GP.6730.10.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek P. Bartłomieja Ziaja w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, studni oraz zbiornika bezodpływowego na(…)   więcej »»»

GP.6730.109.2018 Obwieszczenie o warunkach zabudowy

Obwieszczenie o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych, studni kopanych, zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na części działki (...)   więcej »»»

GP.6730.145.2018 Zawiadomienie o wystąpieniu do organów uzgadniających

Zawiadomienie o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na częściach działek o nr ewidencyjnych położonych w miejscowości Chmielnik (…)    więcej »»»

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [12]
Liczba odwiedzin: 260941

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo