-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Planowanie przestrzenne 

MOJA SPRAWA 
data publikacji: 04-11-2019 | 12:59
data ostatniej modyfikacji: 21-11-2019 | 10:58
wytworzył: P.Jasiński
wprowadził: Adam Antosz
GP.6733.7.2019 Obwieszczenie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

GP.6733.7.2019

Chmielnik, 04 listopada 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania  administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku   z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 04.11.2019 r. decyzji znak: GP.6733.7.2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą - „przebudowa istniejącej napowietrznej sieci energetycznej średniego napięcia na kablową” na częściach działek o nr ewidencyjnych 1352, 1356, 1359, 1298, 1435, 1430/2, 1433, 1422, 1441, 1353, 1440, 1439, 1349, 1420, 1453, 1418/4, 1604, 1383/2, 1382, 1381, 1380, 1378, 1377, 1376/2 położonych w miejscowości Zabratówka na rzecz  PGE Dystrybucja SA 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a.

Każdy kto ma w tym interes prawny, może w Urzędzie Gminy w Chmielniku w pokoju nr 34 przez okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia zapoznać się z treścią wskazanej powyżej  decyzji

Obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej – Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Chmielniku.


Obwieszczenie w pliku PDF
<<Obwieszczenie_GP_6733_7_2019.pdf>>

««« powrót
Liczba odwiedzin: 257374

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo